европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсионни услуги ➤ Пенсионни консултации ➤ Издирване ➤ Стаж ➤ Доход ➤ Заверка ➤ Осигурителни книжки ➤ Пенсиониране

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна Виж още

Пенсионни консултации. Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Виж още

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Виж още

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

 

 

 

 

 

 

 

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети по Виж още

Командироване на работници в EC

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Виж още

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" ;

Виж още

Данъчна регистрация на български
работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Виж още

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Виж още

Регистрация на командировани работници
във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Виж още

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Виж още

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Виж още

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Виж още

Регистрация на български работодател в строителния бранш в Швейцария. /Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Виж още

Услуги

Публикации и участия в медиите