европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсионни услуги. Пенсионни консултации.

 

Пенсии за старост, пенсии за инвалидност и наследствени пенсии

Пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на Република България:

 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68,ал.1-4 КСО
 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69 КСО /кадрови военнослужещи/
 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.1от ПЗР на КСО /лица работели по условията на първа и втора категория труд/
 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.2 от ПЗР на КСО /лица работили под земята в подземни рудници, и др./
 • Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5 от ПЗР на КСО /лица работели като учители/
 • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.71 КСО
 • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл.78 КСО
 • Наследствена пенсия по чл.80 КСО
 • Добавка от отпусната пенсия на починал съпруг по чл.84 КСО
 • Пенсия за военна инвалидност по чл.85 КСО
 • Пенсия за гражданска инвалидност по чл.87 КСО
 • Социална пенсия за старост по чл.89 КСО
 • Социална пенсия за инвалидност по чл.90 КСО
 • Пенсия за особени заслуги по чл.91 КСО
 • Персонална пенсия по чл.92 КСО

 

Обработка на заявление за пенсия

 • Попълване на УП-1 и подаване в НОИ
 • Попълване на осигурителен стаж на лицето
 • Комплектоване на заявлението с прилагане на всички необходими документи

 

Изчисляване на размера на пенсията

 • Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г.
 • Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия
 • Изчисляване на размера на пенсията
 • Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закопува по редa на чл.9 "А" от КСО - до изваждане на УП-16

 

Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:

 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди и след пенсиониране
 • Преизчисляване на пенсия от вид във вид - ИОЗ в ОСВ
 • Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране
 • Преразглеждане на разпореждания за пенсия и жалби против тях.

 

Пенсии по международни договори: