европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Обезщетения за временна неработоспособност и майчинство по европейските регламенти и международните договори

 

1. Консултации:

Информиране относно реда и необходимите документи за удостоверяване на осигурителен стаж за правото на обезщетения за временна неработоспособност и майчинство;
Информиране относно документите, необходими за удостоверяване на временната неработоспособност или майчинството, настъпили на територията на друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор, по отношение на лица, осигурени в България;
Информиране относно документите, необходими за удостоверяване на временната неработоспособност или майчинството, настъпили на територията на България, по отношение на лица, осигурени в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор.

 

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне и подаване на заявления за отпускане на обезщетение за временна неработоспособност или майчинство на лица, осигурени в България;
Изготвяне и подаване на заявления за отпускане на обезщетение за временна неработоспособност или майчинство на лица, осигурени в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;
Изготвяне и подаване на заявление за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в България за право на обезщетение в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;
Изготвяне и подаване на заявление за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор.

 

Коментари 

 
#7 Радост 2014-03-08 11:23
Привет,

Мога ли да вземам обезщетение за майчинство в България, ако прекратя получаването на такова в Англия, тъй като се връщам да живея в България? Детето е на 6 месеца. Родено е в Англия, но има българско гражданство и ЕГН. Към момента работя в България.

Благодаря
Цитиране
 
 
#6 Вера 2013-03-29 19:40
да в Италия съм родила
благодаря ви много!
Цитиране
 
 
#5 Цветанка Гинева 2013-03-29 08:17
Здравейте, не става ясно къде сте родила. Ако е Италия, имате право да си получавате най-малко обезщетението от България. Обърнете се към INPS- и ги уведомете, че сте осигурена в България към датата на раждането на детето, за да се задвижи съответната международна процедура.
Цитиране
 
 
#4 Вера 2013-03-10 20:55
Здравейте


Аз съм в Италия от 1 година тук изкарах бременността си и родих в България съм осигурявана до днешна дата.
Та питането ми е мога ли да взимам някакво майчинство след като нямам Италиански документи.
Благодаря!!!
e-mail: Princesa666@mai l.bg
Цитиране
 
 
#3 Катарина Веселовска 2013-02-04 14:38
Здравейте г-жо Гинева,

Благодаря за Вашият отговор и бих искала да попитам още нещо за майчинството.

Ходих в НОИ и там ми казаха, че месеците които съм била осигурявана във Великобритания се признават като трудов стаж, но заплатата на която аз се осигурявах там няма да ми се признае. За периода в който съм работила във Великобритания се взима предвид минималната работна заплата за България. Мола Ви потврдете, дали това е наистина така.

Благодаря

Катарина Веселовска

Молят е-маил адрес е: katka.skgmail.com
Цитиране
 
 
#2 Цветанка Гинева 2013-01-30 13:04
Здравейте,
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващи те се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.
Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.
В случай, че в периода от 24месеца, предхождащи месеца на отпуска поради бременност и раждане, попада и периода от Антлия, като осигуряване, същият ще се вземе предвид, но не-повече от максималния осигурителен доход за страната за съответния период.
Цитиране
 
 
#1 Катарина Веселовска 2013-01-25 15:23
Здравейте,

Работила съм във Великобритания 4 год., последните 7 месеца бях безработна и получавах обещетение за безработица в България и сега работя тук. Моят въпрос е за изчисляване на паричното ми обезщетение за майчинство в България, ще се вземе ли предвид доходът на които съм осигорявана във Великобритания? Интересува ме как ще бъде изчислено майчинството ми? Мойте осигурителни периоди са:

От 24 месеца: 15 месеца работих във Великобритания

7 месеца бях безработна тук във България

1 месец работя тук във България

Молят е-маил адрес е:

Благодаря
Цитиране
 

Публикации и участия в медиите