европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Консултации по отпускане на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО)

1. Преценка на правото и началната дата на пенсия съгласно българското законодателство:

Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68,ал.1-3 от КСО
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по 69 от КСО (кадрови военнослужещи; държавни служители по закона за МВР и др.)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69а КСО(балерини, балетисти и танцьори)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.1 от ПЗР на КСО (лицата работили при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.2 от ПЗР на КСО (лицата работили под земята в подземни рудници,подземно минно и тунелно строителство и др.)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5,ал.1 от ПЗР на КСО (учители)
Пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.71 от КСО
Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл.78 от КСО
Наследствени пенсии по чл.80 от КСО
Добавка от пенсия на починал съпруг по чл.84 от КСО
Пенсия за военна инвалидност по чл.85 от КСО
Пенсия за гражданска инвалидност по чл.87 от КСО
Социална пенсия за старост по чл.89 от КСО
Социална пенсия за инвалидност по чл.90 от КСО
Пенсия за особени заслуги по чл.91 от КСО
Персонална пенсия по чл.92 от КСО

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне на заявления за отпускане или преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях;
Подаване на заявленията и необходимите документи за отпускане или преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях;
Изготвяне и подаване на запитвания до НОИ по повод подадени заявления и документи;
Изготвяне и подаване на възражения срещу разпореждания на НОИ за отпускане (преизчисление) на пенсии и добавки или отказ за отпускането им;
Изготвяне и подаване на заявления за удостоверяване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход.

Коментари 

 
#136 Йоана Добрева 2017-11-27 18:24
Здравейте, майка ми е на 61г и 10 месеца с трудов стаж 24 години и 3 месеца. Кога може да се пенсионира?
Благодаря предварително!
Цитиране
 
 
#135 Живка Григорова 2017-10-23 11:02
Пенсионер съм и получавам пенсия поради общо заболяване по чл.71. Към датата на пенсионирането 1.6.2016 год. имам тр.стаж 31 год.и 2 мес. и не навършена възраст от необходимите 61 год. и 2 мес. Към днешна дата съм ги навършила и мога ли да искам преизчисление на пенсията. Освен това мога ли да закупя липсващия ми осигурителен стаж и да се пенсионирам по трудов стаж и възраст към днешна дата а не към датата на пенсионирането ми по чл.71.
Цитиране
 
 
#134 Елена 2017-07-23 18:19
Родена съм през 1961г.Имам 27 г. общ трудов стаж,18г.първа категория в МВР.Мога ли сега да се пенсионирам с оставане на работа в МВР и колко време мога така да остана на работа?
Цитиране
 
 
#133 Димитрова 2017-05-25 14:54
Здравейте. Майка ми е на 82год.Бих изкала да знам има ли право на някаква добавка за старост след навърщване на 80 години?
Цитиране
 
 
#132 Ванина Димитрова 2017-05-02 13:27
Здравейте! Подадох на 13.01.2017 документи за пенсиониране и подписах заявление за изтегляне на парите от професионалният пенсионен фонд към НОИ. Имам трудов стаж 38 години и 1есец,всичките в условия на втора категория.труд-йонизиращи лъчения-Рентген! Родена съм на 28-11-1958г. При подаване на документите в НОИ ме информираха,че пенсията ми ще бъде начислена от 13-11-2016г.,т.е. с2мес задна дата. Така било вече по Ако,а не с 6мес назад,както през 2016г. Днес 02-05-2017г получих решението за пенсиониране,но с дата 13-01-2017 от която ?е получа пенсиите си. Имам ли право на пенсия с два месеца задна дата,както езаконно о ако не,Защо? Благодаря предварително! Имейл:
Цитиране
 
 
#131 Ванина Димитрова 2017-05-02 13:16
Ванина Димитрова. Здравейте! Родена съм на 28,11.1958г . Имам над 38години трудов стаж,изцяло в условията на втора категория.труд-Рентген,йонизир ащи лъчения. Подадох молба за пенсиониране на 13.01.2017г с всички необходими документи и подписах декларация за изтегляне в НОИ на средствата от професионалният фонд. При подаването на документите,ме информираха,че пенсията ще бъде отпуснат от 13.11.2016г т.е. с 2мес назад,вместо с 6мес.така било вече от 20117г.! Днес получих документите си с право на пенсия от 13.01.2017- датата на подаване?!? Полага ли ми се пенсия с 2мес назад и ако не,Защо? Благодаря предварително! имейл:.
Цитиране
 
 
#130 Геновева Илиева 2016-03-11 20:49
Здравейте! През м.септември 2015г. придобих право на пенсиониране, но продължавам да работя. За да спазя 6-месечният срок за подаване на документи за пенсиониране, днес отидох в Пенсионен отдел да ги подам. Имам ТЕЛК - ІІ група от 2013г., който стана пожизнен. Оказа се, че съм имала право освен инвалидната пенсия да получавам и 25% към нея като социална пенсия, но това никой не ми го беше казал и аз не съм подавала заявление и не съм се възползвала от нея Има ли някаква възможност да я получа със стара дата - от 2013г. или ще получа само нормалната си пенсия за прослужени години, без никакви добавки от инвалидната пенсия? Моля да ми отговорите какво имам право да получа като пенсия от инвалидната и нормалната за прослужени години. Благодаря за отговора!
Цитиране
 
 
#129 Илия Петров 2015-10-13 11:26
Здравейте, военнослужещ съм и към края на 2015г. придобивам право за пенсиониране.Ще упражня правото си за пенсия по реда на параграф 50 от ПЗР на ЗИДКСО, а именно лицата по чл. 69 от КСО, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г.
Въпроса ми е: Как през 2018г. ще докажа, че към края на 2015 г.съм имал необходимия стаж и по-конкретно има ли форма на удостоверение от НОИ, което да си извадя към края на 2015 г.
Цитиране
 
 
#128 Дафинка Йорданова 2015-07-15 06:50
Здравейте! Родена съм на 30.09.1958 г.От 12. съм вдовица. Имам 31 г.трудов стаж.Кога мога да получа вдовица пенсия? Съпругът ми почина на 48 г.Благодаря предварително!
Цитиране
 
 
#127 Пламен 2015-06-17 10:38
Здравейте! Роден съм март месец 1961 година и сега съм на 54 години и 3 месеца. Имам трудов стаж:
- Първа категория МВР - 14 г. и 3 м.;
- Втора категория - 7 г. и 11 м. ;
- Трета категория - 11 г. 9 м. 24 дни.
Работя все още на първа категория МВР.
Колко години трудов стаж имам приравнен към трета категория?
Знаете ли до кога е в сила Точковата система (100 точки, възраст + трудов стаж трета категория)?
Кога евентуално мога да се пенсионирам по нея?
Цитиране
 

Публикации и участия в медиите