европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Командироване на работници в ЕС - А1

Въпрос: Удостоверение А1,че лицето се осигурява в България Какъв документ е нужен за да удостовери, че лицето се осигурява в България и коя е компетентната институция? Лицето е СОЛ, собственик на ЕООД, което без да прекъсва дейността си, отива да работи за няколко месеца в Германия / не е свързано с качеството му на СОЛ или с ЕООД-то/. Осигуряването в България продължава.

Отговор:

Формулярът с който се доказва приложимото за лицето законодателство е А1. Обръщаме внимание, че трябва да се определи в качеството си на какъв е осигурявано лицето в Германия, като наето или самостоятелно заето лице.Съгласно Регламент на ЕО 883/2004 възникват две хипотези:

-наето лице (с трудов договор) в Германия и самостоятелно заето в БГ;

-самостоятелно заето лице в Германия и СОЛ в БГ;

В едната хипотеза, съгласно чл.13 на Регламент на ЕО 883/2004, за лицето ще се дължат здравни и социални вноски в Германия, а в другата хипотеза здравните и социални осигуровки ще се дължат по българското законодателство.

Въпрос: Осигуряване на работници в чужбина Здравейте, от почти три месеца наши служители извършват строителни дейности в кралство Швеция. Назначени са в българска фирма и командировани в чужбина. Фирмата няма издадени удостоверения A1 за работниците. До колкото изчетох из интернет пространството разбирам че работниците трябва да са осигурени или на минималното заплащане в Швеция или на максималния осигурителен праг в България?

Отговор:

За да работят българските работници в Швейцария без удостоверение за приложимо законодателство А1 от България, те трябва да имат разрешително за работа в Швейцария. Удостоверение А1 може да се издаде с ретроактивен аспект, т.е. за стар период от време. А1 е формуляр, който се издава от компетентната институция на държавата-членка, на чието законодателство са подчинени работниците. С издаването на въпросните формуляри се удостоверява, че за периода на командироване лицата остават подчинени на българското осигурително законодателство, като всички социални,здравни вноски, както и данъци от доходите в Швейцария се дължат тук в България. В случай, че не сте кандидатствали за удостоверение А1, трябва да се прецени дали фирмата отговаря на критериите да командирова работниците по смисъла на Регламент на ЕО 883/2004 и съответно да поиска издаването на въпросния формуляр. В този случай, при издаване на удостоверение А1 на работниците се заплаща по минималните часови ставки за Швейцария, за периода на командироването им там(в случай, че надвиши командировката 30 дни).-чл.121,ал.3 от КТ и чл.6а от КСО.

Публикации и участия в медиите