европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Издаване на удостоверение А1

-A1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

За да могат да работят в държавите на Европейската общност, българските командировани работници и служители трябва да притежават разрешително за работа за съответната държава с ограничителен режим, а именно: Италия, Холандия, Франция, Великобритания, Ирландия, Малта, Люксембург, Австрия, Белгия, и Германия. За да се реализира свободата на движение на заетите и самостоятелно заетите лица, са въведени правила за координиране на системите за социално осигуряване. С посочените разпоредби се цели преодоляване на препятствията, които биха могли да попречат на свободното движение на работници, и насърчаване на икономическото взаимно навлизане на пазара, като се избягват административните усложнения за работниците и техните работодатели. Посочените разпоредби се съдържат в Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на съвета и Регламент (ЕС) №465/2012, които се прилагат на територията на всички държави – членки на Европейския съюз (ЕС),ЕИП и Швейцария. Основните последици от прилагане на цитираните разпоредби са свързани с определяне на държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и данъци за социална сигурност; определяне на държавата, която изплаща всички обезщетения и услуги по регламента.

Осъзнавайки нуждата на своите клиенти от цялостно обслужване при издаване на удостоверения по приложимото законодателство - А1, Фирма „ЕКСО Консултинг„ ЕООД предлага на своите фирмени клиенти комплексна услуга свързана с подготовка и издаване на удостоверения за командираване на работници -А1.

Услугата включва:

1.Преглед на фактическото състояние на фирмата, свързано с критериите за командироване на работници в чужбина и издаване на удостоверения А1.

2.Издаване на становище относно приложимото законодателство за командирова- ните работници и служители на фирмата в съответствие с Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на съвета и Регламент (ЕС) №465/2012

3.Попълване на искания за издаване на удостоверения А1 на НАП (окд. 236,237,238,239,240,241 );

4.Подаване на искания за издаване на удостоверения А1 заедно с необходимата документация;

5.Представляване на лицата пред НАП за подаване и получаване на удостоверения А1.

Забележка: при ползване на цялостната услуга по издаване на удостоверения А1 нашите клиенти получават съответната отстъпка в крайната цена.

Коментари 

 
#1 Милка Колева 2013-01-21 10:32
А каква е цената . Много е важно .Готови сме на разговор
Цитиране
 

Публикации и участия в медиите