европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

ConstruBadge

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Какво е ConstruBadge?

ConstruBadge представлява персонална идентификационна пластика за всеки един

зает на територията на Белгия строителен работник.Картата трябва да се носи на всеки строителен обект.

Целта е да се избегне социалният дъмпинг в строителния сектор в Белгия.

Пластиката се получава от всеки строителен работник които е "познат" на сектора за социална

сигурност в Белгия.

Какви данни се съдържат в пластиката?

1.Име на предприемача/дружеството;

2.Име на работника;

3.Идентификационен номер на работницика;

4.Идентификационен номер на работодателя;

5.Номер на карта;

6.Щрих код;

7.Снимка на работника;

8.Валидност на картата

За успешната регистрация белгийската страна изисква редица документи част

от които са:

- Регистрация в камарата на строителите в България-http://www.ksb.bg/;

или

-Регистрация в националната занаятчийска камара-http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm;

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор с възложителя/Допълнителни споразумения;

-Трудови договори на лицата/Анекси;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Други

Регистрацията,кореспонденцията както и попълването на

документите се извършва на немски език.

 

Публикации и участия в медиите