европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Регистрация на командировани работници
във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

работодател за наетите от него лица за работа на територията на Австрия.

Част от формулярите са:

 

ZKO 3  -  Meldung einer Entsendung nach Österreich gemäß § 7b Abs. 3 und 4 AVRAG

Всички документи и образци се попълват на немски език,а при необходимост се заверяват от заклет преводач.

Публикации и участия в медиите