европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсиониране от 01.01.2017г.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ПО 3-ТА КАТЕГОРИЯ

ГОДИНА НА ПЕНСИОНИРАНЕ

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2017

61 г.

35 г. 4 м.

64 г.

38 г. 4 м.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че лицата имат необходимият стаж, същите могат да се пенсионират до 1 година по-рано от предвидената възраст за пенсиониране. Пенсията се отпуска пожизнено в намален размер с 0.4% за всеки месец по-рано от навършване на възрастта.

Лицата, които имат навършена възраст, но нямат необходим стаж за пенсия до 5 години, могат да закупят недостигащия си стаж.

ВАЖНО: Вноската за пенсия се увеличава от 01.01.2017г с 1%. от 01.01.2017г. вноската при закупуване на недостигащ стаж за всеки месец е 86.48 лв. , а не 74.76 лв. /за 2016г./

ВНИМАНИЕ: пенсиите в намален размер също могат да се преизчисляват за допълнителен стаж и доход след пенсиониране, като след получаване на преизчисления размер на пенсията, същата отново се намалява с първоначално определения % за намаление.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

ПО 3-ТА КАТЕГОРИЯ

при недостатъчен стаж

ГОДИНА НА ПЕНСИОНИРАНЕ

жени

мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2017

66 г.

15г

66 г.

15г

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: 15 години действителен осигурителен стаж означава, реално отработен стаж. Тук не се включва майчинство,безработица,военна служба и др. Посочените стажове, че участват при определяне на размера на пенсията, но не и при преценка на правото и.

 

COPYRIGHT:Всички статии са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроиз-вежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този е-бюлетин без изричното съгласие на ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД."
ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД
12.12.2016г.

Услуги