европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Командироване

1. Консултации:

Изясняване на условията за командироване на наетите/самостоятелно заетите лица;
Преценка на правото на работодателя, наетото или самостоятелно заетото лице да му бъде издадено удостоверение (Е101, Е102,Е103 или А1) за приложимото законодателство;
Разглеждане на специфични казуси, свързани с командироване на наети или самостоятелно заети лица без да имат издадени удостоверения за приложимото законодателство.
Информиране за необходимите документи при подаване на Искане за издаване на удостоверение (Е101, Е102,Е103 или А1) за приложимото законодателство;
Информиране за реда на подаване на исканията за издаване на удостоверения пред НАП;
Информиране за реда на подаване на исканията за издаване на удостоверения пред НЗОК за командированите лица.

 

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне и попълване на искания  за  издаване на удостоверения за приложимото законодателство-Е101, Е102,Е103 или А1;
Подаване на Искания и необходимите документи за издаване на удостоверения за приложимото законодателство-Е101, Е102, Е103 или А1;
Изготвяне и подаване на запитвания до НАП по повод подадени заявления и документи;
Изготвяне и подаване на възражения срещу разпореждания на НАП за отпускане за отказ по издаване на удостоверения за приложимото законодателство.

Коментари 

 
#1 Петя Матева 2011-12-15 09:12
Здравейте интересува ме дали може да се издаде документ А1 за ЕТ,който не е развивал дейност в България .Но иска да започне работа като самонаето лице в Белгия и да се осигурява по българското законодателство .Какви са вариантите и какви са съответно вашите такси.Ако е възможно отговор на този имейл
Цитиране
 

Публикации и участия в медиите