европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Обезщетения за безработица по европейските регламенти и международните договори

 

1. Консултации:

Информиране относно реда и необходимите документи за удостоверяване на осигурителен стаж за правото на обезщетение за безработица:

Изясняване на условията и реда за отпускане и изплащане на обезщетение за безработица при наличие на осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изясняване на условията и реда за износ или внос на обезщетение за безработица

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне и подаване на заявления за отпускане на обезщетение за безработица на лица с осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изготвяне и подаване на заявление за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в България за право на обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изготвяне и подаване на заявление за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изготвяне и подаване на заявление за издаване на удостоверение за членовете на семейството

Коментари 

 
#3 Цветанка Гинева 2011-03-02 14:24
Здравейте, това са формуляри за доказване на осигурителни периоди, с цел да се ползват различни права -здравноосигурит елни и за обезщетения за безработица.
За по-подробна информация, свържете се с нас

Цитирам Marianna Kirilova:
E104 E301 Какви права дават,и как се иэполэват?
Цитиране
 
 
#2 Marianna Kirilova 2011-02-20 18:21
E104 E301 Какви права дават,и как се иэполэват?
Цитиране
 
 
#1 Marianna Kirilova 2011-02-20 18:19
E104 E301 Kak se izpolzvat i kakvi prava davat?
Цитиране
 

Публикации и участия в медиите