европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

За нас

Фирма „ЕКСО Консултинг” ЕООД за първи път предлага на българския пазар цялостен комплекс от услуги и консултации, свързани с прилагането на европейското законодателство в областта на социалното и здравното осигуряване на лицата. „ЕКСО Консултинг” ЕООД е компания, която разполага с екип от експерти с дългогодишен опит, като държавни експерти, които са преминали обучения свързани с прилагането на европейското право. Дейността на фирмата е  специализирана в предлагане на комплексни услуги на своите клиенти, насочени в следните области:

1.Социално и здравно осигуряване- консултации относно приложимото законодателство за: наети, самостоятелно заети лица, безработни лица, студенти, пенсионери, членове на семейството и др., както и определяне на европейската държава в която следва да се плащат здравните и социални вноски за тези лица.

2.Отпускане на всички видове обезщетения за безработица, майчинство, временна неработоспособност и пенсии, съгласно европейските регламенти в областта на социалната сигурност.

3.Отпускане и изчисляване на всички видове пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване и пенсии по по международен договор в областта на социалната сигурност.

Свободното движение в рамките на общността е право гарантирано на всички трудово активни лица с Договора за създаване на Европейската общност. С присъединяването на Република България към Европейския съюз, регламентите за координиране на схемите за социална сигурност имат пряка сила и са с приоритет пред националното законодателство в случай на противоречия.
За да отговорим на нуждите на работодателите, наетите,самостоятелно заетите лица, безработни лица, студенти, пенсионери, членове на семейството и др., при осъществяване на трудова/стопанска дейност или при престой на територията на друга държава-членка, фирмата предлага цялостно комплексно обслужване при реализиране на социалните и здравни права на посочените категории лица на територията на Европейския съюз и държави, с които България има сключени спогодби в областта на социалната сигурност.

Публикации и участия в медиите