EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Консултации по отпускане на пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО)

1. Преценка на правото и началната дата на пенсия съгласно българското законодателство:

Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68,ал.1-3 от КСО
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по 69 от КСО (кадрови военнослужещи; държавни служители по закона за МВР и др.)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69а КСО(балерини, балетисти и танцьори)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.1 от ПЗР на КСО (лицата работили при условията на І-ва и ІІ-ра категория труд)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.2 от ПЗР на КСО (лицата работили под земята в подземни рудници,подземно минно и тунелно строителство и др.)
Пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5,ал.1 от ПЗР на КСО (учители)
Пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.71 от КСО
Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл.78 от КСО
Наследствени пенсии по чл.80 от КСО
Добавка от пенсия на починал съпруг по чл.84 от КСО
Пенсия за военна инвалидност по чл.85 от КСО
Пенсия за гражданска инвалидност по чл.87 от КСО
Социална пенсия за старост по чл.89 от КСО
Социална пенсия за инвалидност по чл.90 от КСО
Пенсия за особени заслуги по чл.91 от КСО
Персонална пенсия по чл.92 от КСО

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне на заявления за отпускане или преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях;
Подаване на заявленията и необходимите документи за отпускане или преизчисляване на всички видове пенсии и добавките към тях;
Изготвяне и подаване на запитвания до НОИ по повод подадени заявления и документи;
Изготвяне и подаване на възражения срещу разпореждания на НОИ за отпускане (преизчисление) на пенсии и добавки или отказ за отпускането им;
Изготвяне и подаване на заявления за удостоверяване на осигурителен стаж и/или осигурителен доход.

Comments 

 
#3 goynoumenin1973@gmai 2016-03-20 16:59
Вы очевидно ошиблись Пожалуйста оцените проект http://poll-up.ru
Quote
 
 
#2 Минка Димтирова 2015-02-02 12:38
Как се изчислява месечният индивидуален коефициент при пенсиониране, ако човек е на работа по трудов договор на половин ден (4 часа). По-конкретно ме интересува дали средният за страната осигурителен доход, спрямо който се определя търсеното съотношение и той ще се дели на 2?
Благодаря предварително !
Quote
 
 
#1 Еди Николова 2013-02-16 11:23
Искам да знам трите години,които се посочват по избор могат ли да са от различни фирми и може ли да се преизчисли пенсията на база на посочени други години,като новите посочени са частични не пълни три.
Quote