EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Обезщетения за безработица по европейските регламенти и международните договори

 

1. Консултации:

Информиране относно реда и необходимите документи за удостоверяване на осигурителен стаж за правото на обезщетение за безработица:

Изясняване на условията и реда за отпускане и изплащане на обезщетение за безработица при наличие на осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изясняване на условията и реда за износ или внос на обезщетение за безработица

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне и подаване на заявления за отпускане на обезщетение за безработица на лица с осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изготвяне и подаване на заявление за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в България за право на обезщетение за безработица в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изготвяне и подаване на заявление за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в друга държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;

Изготвяне и подаване на заявление за издаване на удостоверение за членовете на семейството

Comments 

 
#1 Наталия Михайлова 2014-03-10 14:18
Безработна -от 07.2013, регистрирах се 07.2013.Отказ за отпускане на парично обещетение получих от НОИ- 03.2014: чл.54ж,ал.1- "поради отпусната пенсия по старост в Русия",/пенсията=150 лв, което е 2 пъти по-малко от мин.заплата в РБ. Пенсията е назначена само поради настъпилата възраст 55 г..В България имам стаж над 25 г. Последната заплата - ок.900 лв /платените от мен осигуровки - 240лв всеки месец/.Ощетена съм вече за 8 месеца безработица с над 4000 лв! КСО не конкретизира размера на "пенсията в друга страна",а тя е, в случая, е ПОД НИВОТО на минимума за България.Недомислието на този закон е налице! Моите граждански права са нарушени по най-жестокия начин, като ме лишават дори от минимума, който ми се полага при безработица - моето парично ОБЕЩЕТЕНИЕ. Моля за съдействие при търсене на моите граждански и социални права. Законът не може да е по-голям от човека-гражданина. Искам да съдя държавата,която ме ограбва! Да ми върне в такъв случай ВСИЧКИ внесени от мен за 25 г. осигуровки!
Quote