EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Newsletter

Facebook

Ecsoconsult-Logo

Адрес: 1000 София, ул."Г.С.Раковски" 99, ет.9, офис 8

Тел: 02/4161148, 0897 032 283


[Пенсионен Бюлетин] - 5/2019 

ВАЖНО: Пенсиите за трудовата дейност ще се изчисляват по два начина от 04.05.2019г.


pensionni-uslugi-ecsoconsult-1

В ДВ, бр. 35 от 30.04.2019г. бе публикуван Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване (§22ц от ПЗР на КСО), с който се прие изчисляване на пенсиите по избор: с формулата действаща  до 31.12.2018 г. и с формулата за изчисляване от 01.01.2019 г. Тази разпоредба ще важи до 2023 г.

При подаване на заявленията за пенсия лицата имат право да изберът размерът на пенсията да бъде определен със  следните индивидуални коефициенти:

  • Вариант 1: с 3 последователни години до 31.12.1996г., по избор на лицето (най-благоприятните за него от последните 15 години) и осигурителния доход на лицето от 01.01.1997г. до дата на придобиване право на пенсия (или дата на заявлението)
  • Вариант 2: с осигурителния доход на лицето само от 01.01.2000 г. до дата на придобиване право на пенсия (или дата на заявлението)

pensionni-uslugi-ecsoconsult-4

В случай, че лицето избере Вариант 1, задължително прилага към заявлението за пенсия УП-2 с брутното трудово възнаграждение за 3-те избрани от него години до 31.12.1996г., както и за периода след 01.01.1997г. за който липсват данни по Регистъра на осигурените лица на НОИ.  В заявлението за пенсиониране УП-1 се посочват избраните 3 години. Независимо от това дали лицето е отбелязало в заявлението за пенсия, че иска да се изчисли пенсията с 3-те години, ако е представено УП-2 като документ при пенсионирането, служителите на НОИ са длъжни да изчислят пенсията по 2-та начина и да определят по-благоприятния за лицето размер.

В хипотезата в която лицето избере Вариант 2, същото не прилага УП-2 с 3 годишен базисен период. В този случай, пенсията се изчислява изцяло с доходите на лицето от 01.01.2000г. до дата на придобиване право на пенсията (или датата на заявлението).

В 6-месечен срок от влизането  на тази разпоредба, лицата с подадени заявления за пенсия след 01.01.2019 г., както и тези, на които е отпусната пенсия само по новата формула, могат да упражнят еднократно правото си за преизчисляване на пенсията им с 3 последователни години до 31.12.1996г, като в тези случаи пенсията им се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за тях.

По данни на НОИ от 07.05.2019г. ще има възможност за изчисляване на пенсиите със софтуера на НОИ по 2-та варианта. Необходимо е лицата да имат ПИК код от НОИ.

Ако лицата нямат възможност да си направят сами изчисленията, ще има гишета в НОИ, където ще се правят изчисления от служителите на НОИ. За населените места, където няма ТП на НОИ, ще има мобилни експерти екипи по график, на служители на НОИ, които ще извършват такива услуги.

pensionni-uslugi-ecsoconsult-5

ВНИМАНИЕ! КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

  1. Лицата трябва да представят  УП-2 с най-добрият 3 годишен базисен период до 31.12.1996г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-доброто за даденото лице, като се отчетат прекъсванията, майчинството,безработицата и др. обстоятелства, които влияят върху този коефициент.
  2. При липса на данни в РОЛ на НОИ след 01.01.1997г. задължително следва да се набавят УП-2 за липсващите данни по Регистъра.
  3. В заявлението за пенсия -УП-1, лицето трябва да посочи 3 годишния базисен период, който е избрал. Ако УП-2-то не е готово, към дата на подаване на заявлението, лицето следва да направи декларация, че ще представи такова (с цел да не пропусне срока за пенсиониране).
  4. Ако липсват данни по РОЛ на НОИ или данните подадени в Регистъра са некоректни: липсват месеци, не са подадени годишни изравнявания на лицата от личен труд или по граждански договори; има разминавания в посочените суми и др., прогнозното изчисление за пенсия с калкулатора на НОИ няма да е коректно.
  5. Лицата със смесени стажове (1-ва, 2-ра и 3-та категория труд), учители с УчПФ, лица с отложено пенсиониране, лицата с инвалидни пенсии, лица със стажове от ЕС и др. няма да получат коректен прогнозен размер с калкулатора на НОИ, а само прогнозен индивидуален коефициент, ако данните по РОЛ на НОИ са подадени точно. Поради спецификата на изчисляване на пенсиите на тези групи лица, преценка на категорийния стаж, определяне на добавката от УчПФ, намаленият размер пенсия ранната учителска пенсия, pro rata изчисление на пенсиите (при пенсии със стаж от ЕС), признатия осигурителен стаж при инвалидните пенсии и др. не позволяват изчисляването на окончателния размер на този тип пенсии.
  6. При подаване на заявление за пенсия е препоръчително да се подаде и УП-2 за 3-години, независимо, че доходите на лицето от 2000г. са по-добри. Поради промяна в начина на изчисляване на ИК от 2019г., въвеждане на максимален месечен коефициент и др. е възможно размерът на пенсията изчислен дори и с по-слаби 3 години до 31.12.1996г. и доходи до 31.12.1999г., да се окаже по-добър за лицата.

 

Copyright: Всички статии са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроизвежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този пенсионен е-бюлетин без изричното съгласие на ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД."

#ПенсионенБюлетин 

Ексоконсулт

Контакти: http://ecsoconsult.com

Адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 99, етаж 9, офис 8, 1000 гр.София

Еmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Тел: +359 02 41 61 148

Тел: +359 897 032 283

Услуги