EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Newsletter

Facebook

Регистрация на български работодател в строителния бранш в Швейцария. /Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

и издаване на номер на български работодател за наетите от него лица за работа на територията на Швейцария.

За успешната регистрация швейцарската институция изисква редица документи част от които са:

  • Регистрация в камарата на строителите в България - http://www.ksb.bg/
  • Регистрация в националната занаятчийска камара - http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm
  • Регистрацията на фирмата в търговския регистър - http://www.brra.bg
  • Договор/Анекс с възложителя
  • Трудови договори/анекси на лицата
  • Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право - http://www.nap.bg
  • Справка за използван годишен отпуск преди командироване
  • Други