EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Newsletter

Facebook

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

BUAK

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

работодател за наетите от него лица за работа в строителството на територията на Австрия.

За успешната регистрация австрийската страна изисква редица документи част

от които са:

- Регистрация в камарата на строителите в България-http://www.ksb.bg/;

или

-Регистрация в националната занаятчийска камара-http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm;

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор с възложителя;

-Трудови договори на лицата;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Други

Регистрацията,кореспонденцията както и попълването на

документите се извършва на немски език.