EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсии по европейските регламенти и международните договори

1. Консултации:

Изясняване на условията за отпускане на всички видове пенсии по законодателствата на всички държави-членки на ЕС;
Информиране относно възможността за сумиране на български и осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава, с която България има сключен двустранен договор в областта на социалната сигурност;
Информиране относно реда за удостоверяване на чужд осигурителен стаж;
Информиране за реда за преразглеждане на пенсии, отпуснати от държави-членки на ЕС или от държави по двустранни договори.

2. Изготвяне и подаване на документи:

Изготвяне на заявления за отпускане или преразглеждане на български пенсии при наличие на осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;
Подаване на заявленията и необходимите документи за отпускане или преразглеждане на български пенсии при наличие на осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;
Изготвяне и подаване на заявления за удостоверяване на осигурителен стаж, положен в държава-членка на ЕС или държава по двустранен договор;
Изготвяне и подаване на запитвания до НОИ и до чужди компетентни институции по повод подадени заявления и документи;
Изготвяне и подаване на напомнителни писма до НОИ и до чужди компетентни институции при забавяне на решенията за пенсии;
Изготвяне на възражения срещу разпореждания на НОИ или решения на чужди компетентни институции за отпускане (преизчисление) на пенсии или отказ за отпускането им.

Comments 

 
#1 Кръстю Илиев Сотиров 2013-04-23 10:18
Уважаеми Дами/Господа,
Имам 3 години следване до дипломирането ми като дипл.-инженер на 15.09.1972 г.във ВТУ-гр.Илменау - ГДР,за което имам документ от това ВУЗ.
Също така от 01.09.1981 до 04.11.1987 имам завършена аспирантура- като редовен и задочен аспирант в това ВУЗ със степен Др.- инж.,за което също имам документ.Съгласно спогодбата между България и Германия признава ли ми се този стаж за пенсия и ако да, какво трябва да представя пред НОИ - Пловдив за да го удостоверя и кога.
В очакване на Вашия отговор,предвар ително Ви благодаря и оставам
с уважение,

к.т.н.инж. Кръстю Илиев Сотиров

Адрес: 4000 Пловдив
ул." Антим I " № 26
Quote