EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Newsletter

Facebook

Пенсионни консултации. Пенсии.

 

Pension_

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Процесът свързване с обработка и отпускане на пенсия обаче води до продължителна кореспонденция между лицата-кандидат пенсионери, държавните институции и работодателите. Причината за това, често пъти е свързана с подаване на документите за пенсиониране от самите лица, които не са запознати с последните промени в закона по отношение на пенсиите, законовите изисквания на документите за осигурителен стаж и доход, както съответните процедури и срокове за произнасяне на длъжностните лица в НОИ. Това от своя страна неизменно води до неблагоприятни за лицата последствия свързани с: пропуснати срокове за отпускане на пенсия от началната дата на придобиване на правото на такава (загуба на доход ); постановяване на отказ за пенсия поради неизпълнение на условията (загуба и на работа); неправилно изчислен размер на пенсията (по-нисък доход); нисък размер на пенсията (нисък доход), в резултат на представени по-неблагоприятни от лицето възнаграждения за изчисление на пенсията.

Осъзнавайки нуждата на своите клиенти от цялостно обслужване при пенсиониране, Фирма „ЕКСО Консултинг„ ЕООД предлага комплексна услуга свързана с пенсионирането и отпускането на пенсия.

Услугата – пенсиониране от А до Я включва:

1.Преглед на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;

2.Издаване на липсващи или нередовни документи за пенсиониране –УП-2,УП-3,УП-15,УП-16, заверка на осигурителни книжки и др;

3.Подбиране и изчисляване на най-благоприятните 3 години до 31.12.1996г;

4.Изясняване на дохода след 01.01.1997г до дата на отпускане на пенсия;

5.Изчисляване на размера на пенсията, която ще се отпусне;

6.Представляване и подаване на документите за пенсия на лицата в НОИ;

7.Закупуване на недостигащ стаж при пенсиониране –попълване на платежни документи и издаване на УП-16 от НОИ;

8.Представляване на лицата пред НОИ при нередовни документи, закупуване на недостигащ стаж и др. до излизане на решението за пенсиониране.

Забележка: при ползване на цялостната услуга при пенсиониране от А до Я, нашите клиенти получават съответната отстъпка в крайната цена.

Пенсии по европейските регламенти и международните договори

Ecsoconsult