EUROPÄISCHE KONSULTATION ÜBER SOZIAL UND KRANKENVERSICHERUNG

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Newsletter

Facebook

Ecsoconsult-Logo

Адрес: 1000 София, ул."Г.С.Раковски" 99, ет.9, офис 8

Тел: 02/4161148, 0897 032 283


[Пенсионен Бюлетин] - 10/2019 

ВАЖНО: Изтичат сроковете за преизчисляване на новоотпуснати през 2019г. пенсии от 3 годишен базисен период


От началото на 2019 г. се  въведе нов начин за изчисляване на пенсиите, като индивидуалният коефициент се определяше само с дохода на лицата за периода от 01.01.2000г. до дата на придобиване право на пенсия (или до дата на заявлението).

След поредица от дебати и дискусии се установи, че тази формула не е удачна за над 31% от бъдещите пенсионери, в резултат на което правителството предприе мерки за изменение в закона.

С окончателното изменение на Кодекса за социално осигуряване  от 04.05.2019г. се даде възможност за изчисляване на новоотпуснатите пенсии  по 2 начина:

Вариант 1: По действащата разпоредба до края на 2018г. – 3 години по избор на лицето до 01.01.1997г. и целият осигурителен доход до дата на придобиване на право на пенсия (или дата на заявлението).

Вариант 2: Изчисляване на пенсията само с доходите на лицето от 2000г. до дата на придобиване право на пенсия (или дата на заявлението).

По този начин на лицата се предостави възможност за избор при изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсията, а от там и за получаване на по-добрия от двата размери.

За заварените, новоотпуснати пенсии за периода от 01.01.2019г. до 04.05.2019г. , които бяха определени изцяло само по Вариант 2, се въведе  §22ц от ПЗР на КСО, с цел лицата да могат да подадат заявление за преизчисляване по Вариант 1 и да не бъдат ощетени от това си право.  Определеният срок, за тези пенсионери е 6–месечен от влизане в сила на разпоредбата и изтича на 04.11.2019г.  

Всички лица, които имат отпусната пенсия до 04.05.2019г. и не са поискали преизчисляване на отпуснатата си пенсия до този момент могат да го направят най-късно до 04.11.2019г.

За да се направи въпросното преизчисление е необходимо да се входира НОВО заявление за пенсия-образец УП-1 в ТП на НОИ, като към него се приложи образец УП-2 с брутното трудово възнаграждение за 3 години до 01.01.1997г.

Извън срока за подаване на заявление за преизчисляване на пенсията от 3 годишен базисен период, за  новоотпуснати пенсии през 2019г. има ЕДНОГОДИШЕН срок, в който могат да поискат преизчисление на отпусната вече пенсия  от друг 3 годишен, по-благоприятен базисен период. Тази разпоредба не важи за отпуснати пенсии само по Вариант: 2. 

ВНИМАНИЕ! КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

  • Лицата имат право да представят УП-2 с най-добрият 3 годишен базисен период до 31.12.1996г. 
  • НОИ не изчислява и не определя 3 годишните базисни периоди.
  • В случай, че дадено лице няма изготвен образец УП-2, но иска да спази срока за подаване за преизчисление на пенсията, същото може да подаде заявление, образец УП-1, като изрично декларира, че в законовия 1 месечен срок ще представи УП-2 за 3 години.
  • В случай, че на лицето не са правени и двата варианта изчисления за пенсия, същото е препоръчително да подаде искане в указания срок.
  • Всички лица, които тепърва ще се пенсионират през 2020г. е добре да имат изчисления за най-добри 3 години до 01.01.1997г.Copyright: 
Всички статии са авторски и защитени по смисъла на ЗАПСП. Никой няма право да възпроизвежда и разпространява по какъвто и да било начин и под каквато и да било форма съдържанието на този пенсионен е-бюлетин без изричното съгласие на ЕКСО КОНСУЛТИНГ ЕООД."

#ПенсионенБюлетин 

Ексоконсулт

Контакти: http://ecsoconsult.com

Адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 99, етаж 9, офис 8, 1000 гр.София

Еmail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Тел: +359 02 41 61 148

Тел: +359 897 032 283